KLIJENTSKI SERVIS+381 113 288 952

Google Analytics ne mora da prikazuje tačne rezultate, već samo njihovu procenu i to na osnovu uzorka

Google Analytics je bez sumnje jedan od najboljih i najkorisnijih alata namenjenih analitici onoga što se dešava na Vašem sajtu. Ipak ne zna svako o postojanju plaćene i neplaćene verzije ovog sistema. Iskusni analitičar Lukas Oldenburg je napisao tri osnovne razlike među spominjanim verzijama. Nas je zainteresovao uticaj uzimanja uzorka na prikazivanje rezultata.

Šta znači “uzimanje uzroka”?
Uzimanje uzorka je standardna statistička metoda koja radi po principu prikupljanja manjeg broja podataka od kojih naknadno Google Analytics izlazi prilikom prikazivanja rezultata. Iz ovih rezultata se izvodi prosek i važe ceo uzorak napravljenih procesa.

 

 

Kakav uticaj može imati “uzimanje uzorka” na rezultate?
U mnogim izveštajima ova analiza ne pravi velike razlike u rezultatima, ali u slučaju velike posećenosti veb sajta i većeg broja manjih segmenata (naprimer komunikacijskih kanala koji čine manji deo posećenosti portala) se mogu pojaviti razlike u visini nekoliko desetina procenata.

 

Kako vrednovati podatke koji ste dobili od Google Analytics
Google Analytics pruža korisnicima vredne informacije o tome šta se događa na njihovim sajtovima. Prilikom analize podataka koje je usluga pružila bi korisnik trebao da misli na činjenicu da dobijeni podaci su često samo pretpostavke. Nije reč o tačnim brojevima, nego su u pitanju prosečne vrednoti dobijene od uzoraka.

Iz tog razloga je kod analize manjeg uzorka, kakva je naprimer praćenje korisnika da li je napravio konverziju sa konkretne kampanje, bitno zapamtiti da statistika Google Analytics pruža pretpostavku koja često može da bude netačna i različita od pravih rezultata.

 

Pročitajte ceo tekst o Google Analytics
Izvorni tekst u engleskom jeziku sa konkrentim primerom i ostale razlike između plaćene i neplaćene verzije Google Analytics ćete naći na:
http://www.webanalyticsworld.net/2014/05/why-pay-for-a-tool-when-there-is-google-analytics.html

Šta je Etarget?

Etarget je reklama na internetu. Njena prednost je prikazivanje oglasa besplatno, nekoliko dinara ćete platiti tek za klik - što znači za posetioca kojeg ćemo dovesti na vaš sajt. RTB (Real Time Bidding) je fleksibilna display reklama u realnom vremenu po najnižoj mogućoj ceni.

U Srbiji koristi površine na više od 400 sajtova.    © 2007 - 2017 ETARGET d.o.o.
Kontakt

+381 113 288 952