Pravila kreiranja PPC reklama

Kod reklamiranja Vaših veb sajtova putem usluge ETARGET, Vaše reklame moraju da ispune sledeća Pravila kreiranja reklama. Ukoliko želite da se Vaše reklame prikazuju bez potrebe za našom korekcijom, pažljivo pročitajte navedena pravila.

Osnovna pravila za prikazivanje reklama u mreži ETARGET i ostalim partnerskim mrežama

 • reklama ne sme da sadrži vulgarne reči i izraze
 • reklame za igre na sreću, klađenje i igre znanja kod kojih je moguće zaraditi sredstva se mogu oglašavati samo sa licencom
 • reklama za alkohol, duvanske proizvode i proizvode za njihovo korišćenje regulisana je zakonom o reklami konkretne države
 • reklama za oružje, municiju i eksplozivna sredstva je regulisana zakonom o oružju i municiji konretne države
 • reklama za proizvode za odrasle (porno, seksualna i medicinka pomagala...) je dozvoljena, ali s obzirom na prirodu reklame može da bude u nekim partnerskim mrežama prikazivana ograničeno ili eventualno blokirana
 • reklama ne sme da sadrži seksualno provokativne izraze, golotinju ili slike osoba u eksplicitnim ili izazovnim pozama
 • sajtovi za upoznavanje u mreži ETARGET su dozvoljene, ali s obzirom na prirodu reklame može da bude u nekim partnerskim mrežama prikazivana ograničeno, eventualno blokirana
 • lekovi i medicinska sredstva su dozvoljeni u ETARGET mreži ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom. S obzirom na prirodu reklama, mogu biti u nekoj mreži prikazivane ograničeno, eventualno potpuno blokirane
 • reklame za dopunu ishrani i proizvode za mršavljenje su dozvoljene samo pod uslovom da ne sadrže nedozvoljene sastojke ili druge proizvode koji se mogu smatrati opasnim
 • reklama za MLM (multi-level-marketing) je u mreži ETARGET dozvoljena pod uslovom da ne navodi na prevaru ili na neku protivzakonitu radnju pri kojoj bi klijent bio prevaren, kao i da nije lažna. S obzirom na prirodu reklame, može se u nekim mrežama prikazivati ograničeno ili biti potpuno blokirana
 • reklama ne sme da podstiče ili da usmerava na nelegalnu ili kriminalnu radnju, ne sme obmanjivati ili biti lažna.

  Naslov i popis reklame mora:

 • da bude napisan na srpskom u skladu sa pravilima srpskog pravopisa
 • sajt na koji je reklama preusmerena mora da bude pisan na srpskom jeziku
 • da bude razumljiv i objektivan
 • da bude direktno povezan sa sadržajem sajta na koju će korisnik doći klikom na reklamu

  Naslov i opis reklame ne može da sadrži:

 • kontaktne podatke (e-mail, telefonski broj, adresu, itd.)
 • nazive konkurentskih firmi i proizvoda
 • izraze koji se ponavljaju, fraze i formulacije u naslovu i opisu
 • skraćene reči, osim redovno korišćenih (npr., itd., i slično)
 • vulgarne i sleng izraze
 • univerzalne izraze koji pozivaju na akciju kao što su npr. "kliknite ovde" ili "posetite ove stranice", koji mogu da se koriste u svakom oglasu bez obzira na njegov sadržaj
 • matematičke znakove, višestruke razmake i znakove (+, <, >, ::, |, { }, :-), itd.)
 • velika slova samostalno
 • reklama može da sadrži najviše jedan uzvičnik
 • reč sa velikim slovima, osim redovno korišćenih izraza, kao npr. CD, DVD, CD-ROM, itd.
 • naziv Vaše kompanije može da bude napisan velikim slovima ako je na taj način upisan u APR
 • cenu Vašeg proizvoda/usluge, ukoliko nije navedena na veb sajtu na koji je reklama preusmerena

  Ključne reči:

 • moraju da budu povezane sa sadržajem veb sajta na koji će korisnik doći klikom na reklamu. U slučaju niske efikasnosti (odnos prikazivanja i klikova) će biti u sistemu zaustavljene

  Slike:

 • slike treba da podrže ciljanje Vaše reklame i da privuku ljude koji imaju interesovanje za Vaš proizvod. Skrenuće pažnju i onih korisnika interneta čiji je fokus prvo na sliku, a nakon toga na tekst

 • idealno je da slika najtačnije moguće prikazuje ponuđen proizvod ili uslugu. Što je jasniji njihov sadržaj, tim više možete da dobijete relevantnijih korisnika za manje novca

  Slika Vaše reklame mora:

 • da bude direktno povezana sa sadržajem stranice na koju je korisnik preusmeren klikom
 • da ima maksimalnu veličinu od 488x256 px i minimalnu veličinu od 254 x 133 px i da ima maksimalno 500 kb

  Slika Vaše reklame ne može da sadrži:

 • kontaktne podatke (mejl, telefonski broj, adresu, URL, itd.)
 • naziv konkurentnih kompanija i proizvoda
 • reklamne slike ne mogu da sadrže više od 20% teksta
 • slike ne mogu da sadrže logo kompanije
 • sadržaj koji promoviše nedozvoljenu radnju (npr. incest, fašizam...)
 • vulgarni sadržaj
 • tekst koji poziva na akciju, kao na primer “kliknite ovde” ili “posetite ove stranice”, koji je moguće koristiti kod svake slike nezavisno od njenog sadržaja

  Glavni razlozi za zaustavljanje Vaših reklama:

 • veb sajt nije u funkciji
 • nerelevantnost teksta oglasa sa sadržajem navedenog sajta
 • otvaranje dodatnih sajtova nakon što se otvori sajt naveden u reklami
 • ukoliko na stranici nema kontakt podataka
 • nedostaju uslovi za korišćenje stranice
 • sadržaj stranice koji nije u skladu sa zakonom ili koji promoviše sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

  Preporučujemo Vam da:

 • naslov i opis reklame sadrži predmet radnje ili reklamiran proizvod/uslugu
 • koristite reči kao što su “besplatno”, "novo", "akcija", itd. samo u odnosu na proizvod smešten na sajtu na koji vodi reklama
 • kreirajte više reklama sa URL koji vode ka stranicama konkretnih proizvoda
 • zadate ključne reči koje imaju kovanicu od maksimalno dve reči

  Ovo su osnovna pravila koja služe za kreiranje Vaših reklama, koja mogu da budu menjana i dopunjena. Vaše reklame i ključne reči koje zadajete mogu da budu ponovo revidovane i eventualno menjane.
 • Kontakt

  ETARGET DOO Dimitrija Tucovića 74/7 11120 Beograd-Zvezdara MB: 20303727 PIB: 105053141

  prodaja@etarget.rs

  +381 64 3860816